Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375

SKU:CD1375
-2% 6,468,000₫ 6,573,000₫

Mô tả

Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375 Chế độ xả: 2 Dung lượng nước: 3 - 6 lít Kiểu xả: Xả hút Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm KT: 725 x 395 x 715mm Màu sắc: Màu trắng (PW)

Sản phẩm liên quan

-4%
 Bàn Cầu Công Cộng (Bao gồm ống dẫn) - CT1250 Bàn Cầu Công Cộng (Bao gồm ống dẫn) - CT1250
2,629,000₫ 2,734,000₫
-6%
 Bàn Cầu Công Cộng - CS1230 Bàn Cầu Công Cộng - CS1230
1,606,000₫ 1,711,000₫

Bàn Cầu Công Cộng - CS1230

1,606,000₫ 1,711,000₫

-5%
 Bàn Cầu Công Cộng - CS1280 Bàn Cầu Công Cộng - CS1280
2,002,000₫ 2,107,000₫

Bàn Cầu Công Cộng - CS1280

2,002,000₫ 2,107,000₫

-10%
 Bàn Cầu Công Cộng Xã Gạt Tay - C1230 + BF449 Bàn Cầu Công Cộng Xã Gạt Tay - C1230 + BF449
902,000₫ 1,007,000₫
-10%
 Bàn Cầu Công Cộng Xã Gạt Tay - C1250 + BF446 Bàn Cầu Công Cộng Xã Gạt Tay - C1250 + BF446
990,000₫ 1,095,000₫
-0%
 Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H
42,581,000₫ 42,686,000₫

Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H

42,581,000₫ 42,686,000₫

-3%
 Bàn Cầu Hai Khối - CD1530 Bàn Cầu Hai Khối - CD1530
4,026,000₫ 4,131,000₫

Bàn Cầu Hai Khối - CD1530

4,026,000₫ 4,131,000₫

-4%
 Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CD1338(CDS1338) Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CD1338(CDS1338)
2,343,000₫ 2,448,000₫
-5%
 Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CD1325(CDS1325) Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CD1325(CDS1325)
2,178,000₫ 2,283,000₫
-5%
 Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CT1325(CTS1325) Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CT1325(CTS1325)
1,969,000₫ 2,074,000₫
 Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375