Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+ Xả tiểu cảm ứng - U0296+A673

-4% 7,051,000₫ 7,351,000₫

Mô tả

 • Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+ Xả tiểu cảm ứng - U0296+A673
 • Bệ tiểu: U0296
 • Kích thước: 380 x 320 x 860mm
 • Thoát xuống sàn
 • Xả tiểu cảm ứng: A673
 • Kích thước: 118 x 220 x 120mm
 • Áp lực nước: 1.5~5kgf/cm2

Sản phẩm liên quan

-4%
 Bệ tiểu Nam (Treo Tường)+ Xả tiểu cảm ứng - U0282+A672 Bệ tiểu Nam (Treo Tường)+ Xả tiểu cảm ứng - U0282+A672
7,293,000₫ 7,599,000₫
-7%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A637 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A637
4,532,000₫ 4,873,000₫
-7%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A654 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A654
4,367,000₫ 4,696,000₫
-4%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A671 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A671
4,763,000₫ 4,987,000₫
-3%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A672 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A672
4,840,000₫ 4,999,000₫
-11%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A623 Xả Tiểu Cảm Ứng - A623
2,453,000₫ 2,770,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A623

2,453,000₫ 2,770,000₫

-4%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A624 Xả Tiểu Cảm Ứng - A624
2,585,000₫ 2,702,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A624

2,585,000₫ 2,702,000₫

-6%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A648 Xả Tiểu Cảm Ứng - A648
2,783,000₫ 2,950,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A648

2,783,000₫ 2,950,000₫

-12%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A652DC-PW Xả Tiểu Cảm Ứng - A652DC-PW
2,013,000₫ 2,277,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A652DC-PW

2,013,000₫ 2,277,000₫

-5%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A656 Xả Tiểu Cảm Ứng - A656
2,200,000₫ 2,305,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A656

2,200,000₫ 2,305,000₫

 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+ Xả tiểu cảm ứng - U0296+A673
 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+ Xả tiểu cảm ứng - U0296+A673