Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) + Xả tiểu cảm ứng- U0282+A654

-3% 6,820,000₫ 7,050,000₫

Mô tả

 • Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) + Xả tiểu cảm ứng- U0282+A654
 • Bệ tiểu: U0282
 • Kích thước: 400 x 375 x 755mm
 • Xả tiểu cảm ứng (âm tường): A654
 • Kích thước: 7 x 120 x 120mm
 • Dùng điện: 220V

 

Sản phẩm liên quan

-4%
 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) +Xả tiểu cảm ứng - U0296+A648 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) +Xả tiểu cảm ứng - U0296+A648
5,841,000₫ 6,100,000₫
-4%
 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) - UA0284 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) - UA0284
9,372,000₫ 9,756,000₫
-4%
 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) - UMP0284 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) - UMP0284
9,372,000₫ 9,756,000₫
-1%
 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+Xả tiểu cảm ứng - U0239+A654 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+Xả tiểu cảm ứng - U0239+A654
8,866,000₫ 8,996,000₫
-23%
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0210+BF410 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0210+BF410
1,199,000₫ 1,555,000₫
-12%
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0221 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0221
594,000₫ 677,000₫
-27%
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0230 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0230
957,000₫ 1,309,000₫
-14%
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0232 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0232
2,827,000₫ 3,287,000₫
-8%
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0240-A623 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0240-A623
3,652,000₫ 3,980,000₫
-1%
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0264 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0264
2,761,000₫ 2,800,000₫
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) + Xả tiểu cảm ứng- U0282+A654
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) + Xả tiểu cảm ứng- U0282+A654