Bệ tiểu Nam (Treo Tường)+ Xả tiểu cảm ứng - U0282+A672

-0% 6,798,000₫ 6,828,000₫

Mô tả

 • Bệ tiểu Nam (Treo Tường)+ Xả tiểu cảm ứng - U0282+A672
 • Kích thước: 400x375x755mm
 • Xả tiểu cảm ứng (Âm Tường): A672
 • Kích thước: 7x220x120mm
 • Áp lực nước: 1,5~5kgf/cm2

 

Sản phẩm liên quan

-2%
 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+ Xả tiểu cảm ứng - U0296+A673 Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng)+ Xả tiểu cảm ứng - U0296+A673
6,545,000₫ 6,645,000₫
-2%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A637 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A637
4,444,000₫ 4,549,000₫
-2%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A654 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A654
4,191,000₫ 4,296,000₫
-2%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A671 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A671
4,323,000₫ 4,428,000₫
-2%
 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A672 Xả Tiểu Cảm Ứng (Âm Tường) - A672
4,400,000₫ 4,505,000₫
-4%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A623 Xả Tiểu Cảm Ứng - A623
2,365,000₫ 2,470,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A623

2,365,000₫ 2,470,000₫

-4%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A624 Xả Tiểu Cảm Ứng - A624
2,497,000₫ 2,602,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A624

2,497,000₫ 2,602,000₫

-4%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A648 Xả Tiểu Cảm Ứng - A648
2,695,000₫ 2,800,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A648

2,695,000₫ 2,800,000₫

-5%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A652DC-PW Xả Tiểu Cảm Ứng - A652DC-PW
1,848,000₫ 1,953,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A652DC-PW

1,848,000₫ 1,953,000₫

-5%
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A656 Xả Tiểu Cảm Ứng - A656
2,200,000₫ 2,305,000₫

Xả Tiểu Cảm Ứng - A656

2,200,000₫ 2,305,000₫

 Bệ tiểu Nam (Treo Tường)+ Xả tiểu cảm ứng - U0282+A672