Bồn Tắm Góc Massage - Không Chân - Không Yếm - MT5120A

-1% 18,427,000₫ 18,532,000₫

Mô tả

 • Bồn Tắm Góc Massage - Không Chân - Không Yếm - MT5120A 
 • Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic
 • Kích thước: 120 x 120 x 48 cm
 • Dung lượng nước: 155 L 
 • Nguồn điện 220V

Sản phẩm liên quan

 Bồn Tắm - AT0950 Bồn Tắm - AT0950
13,910,000₫
-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0150L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0150L/R
8,193,000₫ 8,298,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0150L/R

8,193,000₫ 8,298,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0170L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0170L/R
8,528,000₫ 8,633,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0170L/R

8,528,000₫ 8,633,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0250L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0250L/R
8,193,000₫ 8,298,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0250L/R

8,193,000₫ 8,298,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0270L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0270L/R
8,528,000₫ 8,633,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0270L/R

8,528,000₫ 8,633,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0350L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0350L/R
8,193,000₫ 8,298,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0350L/R

8,193,000₫ 8,298,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0370L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0370L/R
8,528,000₫ 8,633,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0370L/R

8,528,000₫ 8,633,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0440L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0440L/R
8,095,000₫ 8,200,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0440L/R

8,095,000₫ 8,200,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0460L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0460L/R
8,487,000₫ 8,592,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0460L/R

8,487,000₫ 8,592,000₫

-1%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0550L/R Bồn Tắm Chân Yếm - AT0550L/R
8,193,000₫ 8,298,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0550L/R

8,193,000₫ 8,298,000₫

 Bồn Tắm Góc Massage - Không Chân - Không Yếm - MT5120A