Lavabo + Tủ treo - LF5382 + EH05382DW

-1% 15,884,000₫ 16,095,000₫

Mô tả

 • Lavabo + Tủ treo - LF5382 + EH05382DW
 • Lavabo:LF5382
 • Kích thước: 500x800x100mm
 • Tủ treo - EH05382DW
 • Kích thước: 480x785x450mm
 • Ghi chú: Giá Lavabo không bao gồm vòi nước và co P

Sản phẩm liên quan

-5%
 Lavabo + Tủ treo - LF5017 + EH05017APV Lavabo + Tủ treo - LF5017 + EH05017APV
6,611,000₫ 6,931,000₫
-5%
 Lavabo + Tủ treo - LF5026 + EH05026ASV Lavabo + Tủ treo - LF5026 + EH05026ASV
8,349,000₫ 8,789,000₫
-4%
 Lavabo + Tủ Treo - LF5017 + EH05017AV Lavabo + Tủ Treo - LF5017 + EH05017AV
6,611,000₫ 6,868,000₫
-4%
 Lavabo + Tủ treo - LF5024 + EH05024ASV Lavabo + Tủ treo - LF5024 + EH05024ASV
6,600,000₫ 6,900,000₫
-3%
 Lavabo + Tủ Treo - LF5024 + EH05024AV Lavabo + Tủ Treo - LF5024 + EH05024AV
6,116,000₫ 6,336,000₫
 Lavabo + Tủ Treo - LF5024 + EH05024DDV Lavabo + Tủ Treo - LF5024 + EH05024DDV
5,522,000₫
-6%
 Lavabo + Tủ Treo - LF5026 + EH05026DDV Lavabo + Tủ Treo - LF5026 + EH05026DDV
6,567,000₫ 6,989,000₫
-2%
 Lavabo + Tủ treo - LF5028 + EH05028ASV Lavabo + Tủ treo - LF5028 + EH05028ASV
9,669,000₫ 9,899,000₫
-3%
 Lavabo + Tủ Treo - LF5028 + EH05028DDV Lavabo + Tủ Treo - LF5028 + EH05028DDV
9,064,000₫ 9,379,000₫
-1%
 Lavabo + Tủ treo - LF5030 + EH05030AWV Lavabo + Tủ treo - LF5030 + EH05030AWV
6,545,000₫ 6,600,000₫
 Lavabo + Tủ treo - LF5382 + EH05382DW
 Lavabo + Tủ treo - LF5382 + EH05382DW