Sản phẩm mới

-4%
 Bàn cầu hai khối CD1320 Bàn cầu hai khối CD1320
2,838,000₫ 2,943,000₫

Bàn cầu hai khối CD1320

2,838,000₫ 2,943,000₫

-3%
 Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1340 Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1340
3,344,000₫ 3,449,000₫
-1%
 Bàn cầu một khối CD1363 Bàn cầu một khối CD1363
6,952,000₫ 7,057,000₫

Bàn cầu một khối CD1363

6,952,000₫ 7,057,000₫

-2%
 Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375 Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375
6,468,000₫ 6,573,000₫
-4%
 Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0230-A652DC Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) - U0230-A652DC
2,772,000₫ 2,877,000₫
-3%
 Bệ Tiểu nam U0233 - Xả tiểu cảm ứng A657DC Bệ Tiểu nam U0233 - Xả tiểu cảm ứng A657DC
3,058,000₫ 3,163,000₫
-1%
 Bệ Tiểu nam U0235 - Xả tiểu cảm ứng A654 Bệ Tiểu nam U0235 - Xả tiểu cảm ứng A654
7,293,000₫ 7,398,000₫
-1%
 Bệ Tiểu nam U0239 - Xả tiểu cảm ứng A654 Bệ Tiểu nam U0239 - Xả tiểu cảm ứng A654
8,580,000₫ 8,685,000₫
-2%
 Bệ Tiểu nam UA0234 Bệ Tiểu nam UA0234
6,523,000₫ 6,628,000₫

Bệ Tiểu nam UA0234

6,523,000₫ 6,628,000₫

-1%
 Bệ Tiểu nam UA0237 Bệ Tiểu nam UA0237
8,107,000₫ 8,212,000₫

Bệ Tiểu nam UA0237

8,107,000₫ 8,212,000₫

-4%
 Bệ Tiểu treo U0267 Bệ Tiểu treo U0267
2,695,000₫ 2,800,000₫

Bệ Tiểu treo U0267

2,695,000₫ 2,800,000₫

-9%
 Lavabo Treo - L2152 + P2443 Lavabo Treo - L2152 + P2443
1,067,000₫ 1,172,000₫

Lavabo Treo - L2152 + P2443

1,067,000₫ 1,172,000₫

-6%
 Lavabo treo L2365 - P2443 Lavabo treo L2365 - P2443
1,540,000₫ 1,645,000₫

Lavabo treo L2365 - P2443

1,540,000₫ 1,645,000₫

-3%
 Lavabo và tủ treo L5261- EH05261A Lavabo và tủ treo L5261- EH05261A
3,256,000₫ 3,361,000₫

Lavabo và tủ treo L5261- EH05261A

3,256,000₫ 3,361,000₫

-2%
 Máy Sấy Tay - A803 Máy Sấy Tay - A803
5,423,000₫ 5,528,000₫

Máy Sấy Tay - A803

5,423,000₫ 5,528,000₫

-3%
 Máy tạo ozon sát khuẩn A610OZ Máy tạo ozon sát khuẩn A610OZ
3,762,000₫ 3,867,000₫

Máy tạo ozon sát khuẩn A610OZ

3,762,000₫ 3,867,000₫

-2%
 Máy tạo ozon sát khuẩn A649OZ Máy tạo ozon sát khuẩn A649OZ
5,698,000₫ 5,803,000₫

Máy tạo ozon sát khuẩn A649OZ

5,698,000₫ 5,803,000₫

-3%
 Phụ Kiện sen tắm đứng BS126 Phụ Kiện sen tắm đứng BS126
2,904,000₫ 3,009,000₫

Phụ Kiện sen tắm đứng BS126

2,904,000₫ 3,009,000₫

-1%
 Sen tắm đứng nhiệt tự động S788C Sen tắm đứng nhiệt tự động S788C
10,274,000₫ 10,379,000₫
-3%
 Sen tắm đứng nhiệt tự động TS617 Sen tắm đứng nhiệt tự động TS617
3,487,000₫ 3,592,000₫