Bồn Tắm Lập Thể - AT0750

SKU:AT0750
-3% 18,241,000₫ 18,786,000₫

Mô tả

Bồn Tắm Lập Thể - AT0750
Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic
KT : 1500 x 750 x 600 mm
Dung lượng nước: 180 lít
 

 

 

Sản phẩm liên quan

 Bồn Tắm - Chân Yếm - AT0670L/R  Bồn Tắm - Chân Yếm - AT0670L/R
9,580,000₫
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0150L/R  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0150L/R
8,964,000₫
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0170L/R  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0170L/R
9,299,000₫
-7%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0350L/R  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0350L/R
8,964,000₫ 9,654,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0350L/R

8,964,000₫ 9,654,000₫

 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0440L/R  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0440L/R
8,867,000₫
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0550L/R  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0550L/R
8,964,000₫
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0640L/R  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0640L/R
9,029,000₫
-2%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0870L  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0870L
18,803,000₫ 19,256,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0870L

18,803,000₫ 19,256,000₫

-2%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT0870R  Bồn Tắm Chân Yếm - AT0870R
18,803,000₫ 19,256,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT0870R

18,803,000₫ 19,256,000₫

-5%
 Bồn Tắm Chân Yếm - AT6480  Bồn Tắm Chân Yếm - AT6480
26,233,000₫ 27,591,000₫

Bồn Tắm Chân Yếm - AT6480

26,233,000₫ 27,591,000₫

 Bồn Tắm Lập Thể - AT0750
 Bồn Tắm Lập Thể - AT0750