Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - L5022 + EH15022AV

SKU:KMLVBT20230526
-23% 3,391,000₫ 4,417,000₫

Mô tả

Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - L5022 + EH15022AV

 • Lavabo: L5022
 • Kích thước: 420 x 500 x 175mm
 • Tủ treo: EH15022AV
 • Kích thước: 410 x 490 x 640mm
 • Ghi chú: Gía trên không bao gồm vòi nước và bộ xả 

 

Sản phẩm liên quan

-30%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5028 + EH15028AW7V Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5028 + EH15028AW7V
7,592,000₫ 10,843,000₫
-30%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5026 + EH15026AW7V Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5026 + EH15026AW7V
6,459,000₫ 9,234,000₫
-30%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5024 + EH15024AW7V Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5024 + EH15024AW7V
5,173,000₫ 7,387,000₫
-30%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - L5022 + EH15022AW7V Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - L5022 + EH15022AW7V
3,100,000₫ 4,417,000₫
-22%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo  - LF5032 + EH15032AV Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo  - LF5032 + EH15032AV
6,350,000₫ 8,154,000₫
-23%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5030 + EH15030AV Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5030 + EH15030AV
5,778,000₫ 7,495,000₫
-29%
 Khuyến mãi ưu đãi Lavabo - LF5261 Khuyến mãi ưu đãi Lavabo - LF5261
1,318,000₫ 1,856,000₫
-10%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo âm bàn - L5113 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo âm bàn - L5113
929,000₫ 1,037,000₫
-14%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5261 + EH46001ADV Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - LF5261 + EH46001ADV
4,904,000₫ 5,670,000₫
-26%
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - L5215 + EH48002AV Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - L5215 + EH48002AV
5,627,000₫ 7,646,000₫
 Khuyến mãi ưu đãi - Lavabo + Tủ treo - L5022 + EH15022AV