Khuyến mãi ưu đãi Vòi lavabo lạnh - B105C

SKU:KMVL202306004
-7% 462,000₫ 495,000₫

Mô tả

Khuyến mãi ưu đãi Vòi lavabo lạnh - B105C
  • Vòi Lavabo Lạnh - B105C 
  • Kích thước: H=90, H1=48, L=100 
  • Ghi chú: Không gồm bộ xả

  Sản phẩm liên quan

  -24%
   Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Inox - CD1340 + L2152 + BS310CW Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Inox - CD1340 + L2152 + BS310CW
  3,758,000₫ 4,926,000₫
  -17%
   Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Xi - CD1340 + L2152 + BS307CW Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Xi - CD1340 + L2152 + BS307CW
  3,758,000₫ 4,545,000₫
  -17%
   Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Xi - CD1340 + L2152 + BS308CW Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Xi - CD1340 + L2152 + BS308CW
  3,758,000₫ 4,547,000₫
  -27%
   Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CD1338 + BS307CW Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CD1338 + BS307CW
  2,084,000₫ 2,872,000₫
  -28%
   Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CD1338 + BS308CW Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CD1338 + BS308CW
  2,084,000₫ 2,894,000₫
  -27%
   Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CDS1338 + BS307CW Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CDS1338 + BS307CW
  2,235,000₫ 3,056,000₫
  -27%
   Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CDS1338 + BS308CW Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CDS1338 + BS308CW
  2,235,000₫ 3,078,000₫
  -28%
   Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CT1338 + BS307CW Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt - CT1338 + BS307CW
  1,901,000₫ 2,635,000₫
   Khuyến mãi ưu đãi Vòi lavabo lạnh - B105C