Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5256

SKU:LF5256S-PW
-2% 1,955,000₫ 1,987,000₫

Mô tả

 • Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5256
 • Kích thước: 400 x 400 x 130 mm
 • Ghi chú: không bao gồm bộ xả

Sản phẩm liên quan

 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5215 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5215
1,415,000₫
-15%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5221 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5221
1,598,000₫ 1,890,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - L5221

1,598,000₫ 1,890,000₫

-13%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5222 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5222
1,393,000₫ 1,593,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - L5222

1,393,000₫ 1,593,000₫

-2%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5236 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5236
2,819,000₫ 2,890,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5236

2,819,000₫ 2,890,000₫

-13%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5240 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5240
2,311,000₫ 2,661,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5240

2,311,000₫ 2,661,000₫

-12%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5253 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5253
2,279,000₫ 2,576,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5253

2,279,000₫ 2,576,000₫

-5%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5254 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5254
2,430,000₫ 2,566,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5254

2,430,000₫ 2,566,000₫

-4%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5255 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5255
1,901,000₫ 1,989,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5255

1,901,000₫ 1,989,000₫

-15%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5257 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5257
1,501,000₫ 1,760,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5257

1,501,000₫ 1,760,000₫

 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5256