Lavabo Treo - L2152 + P2443

SKU:L2152 + P2443
-9% 1,067,000₫ 1,172,000₫

Mô tả

Lavabo Treo - L2152 + P2443 Mã số: L2150 Màu sắc: Màu trắng (PW) KT: 450 x 500 x 190 mm

Sản phẩm liên quan

-4%
 Bàn Cầu Công Cộng (Bao gồm ống dẫn) - CT1250  Bàn Cầu Công Cộng (Bao gồm ống dẫn) - CT1250
2,629,000₫ 2,734,000₫
-6%
 Bàn Cầu Công Cộng - CS1230  Bàn Cầu Công Cộng - CS1230
1,606,000₫ 1,711,000₫

Bàn Cầu Công Cộng - CS1230

1,606,000₫ 1,711,000₫

-5%
 Bàn Cầu Công Cộng - CS1280  Bàn Cầu Công Cộng - CS1280
2,002,000₫ 2,107,000₫

Bàn Cầu Công Cộng - CS1280

2,002,000₫ 2,107,000₫

-5%
 Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CD1325(CDS1325)  Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CD1325(CDS1325)
2,178,000₫ 2,283,000₫
-5%
 Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CT1325(CTS1325)  Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CT1325(CTS1325)
1,969,000₫ 2,074,000₫
-5%
 Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CT1338 ( CTS1338)  Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CT1338 ( CTS1338)
2,134,000₫ 2,239,000₫
-4%
 Bàn cầu hai khối CD1320  Bàn cầu hai khối CD1320
2,838,000₫ 2,943,000₫

Bàn cầu hai khối CD1320

2,838,000₫ 2,943,000₫

-1%
 Bàn Cầu Một Khối - C1353  Bàn Cầu Một Khối - C1353
10,241,000₫ 10,346,000₫

Bàn Cầu Một Khối - C1353

10,241,000₫ 10,346,000₫

-2%
 Bàn Cầu Thông Minh CD1320 -TAF050  Bàn Cầu Thông Minh CD1320 -TAF050
4,312,000₫ 4,417,000₫

Bàn Cầu Thông Minh CD1320 -TAF050

4,312,000₫ 4,417,000₫

-1%
 Bàn Cầu Thông Minh CD1320-TAF200H  Bàn Cầu Thông Minh CD1320-TAF200H
15,477,000₫ 15,582,000₫

Bàn Cầu Thông Minh CD1320-TAF200H

15,477,000₫ 15,582,000₫

 Lavabo Treo - L2152 + P2443