Phễu Thoát Sàn - ST1414

SKU:ST1414
-14% 275,000₫ 320,000₫

Mô tả

 • Phễu Thoát Sàn - ST1414
 • Kích thước: 140 x 140mm
 • Chất liệu: Inox 304
 • Ghi chú: Ø60

Sản phẩm liên quan

-35%
 Cầu Chắn Rác - F2323A Cầu Chắn Rác - F2323A
154,000₫ 237,000₫

Cầu Chắn Rác - F2323A

154,000₫ 237,000₫

-11%
 Phễu Thoát Sàn - F2090 Phễu Thoát Sàn - F2090
506,000₫ 567,000₫

Phễu Thoát Sàn - F2090

506,000₫ 567,000₫

-35%
 Phễu Thoát Sàn - F2222 Phễu Thoát Sàn - F2222
132,000₫ 204,000₫

Phễu Thoát Sàn - F2222

132,000₫ 204,000₫

-29%
 Phễu Thoát Sàn - ST1010B Phễu Thoát Sàn - ST1010B
176,000₫ 248,000₫

Phễu Thoát Sàn - ST1010B

176,000₫ 248,000₫

-25%
 Phễu Thoát Sàn - ST1010E Phễu Thoát Sàn - ST1010E
220,000₫ 292,000₫

Phễu Thoát Sàn - ST1010E

220,000₫ 292,000₫

-12%
 Phễu Thoát Sàn - ST1030B Phễu Thoát Sàn - ST1030B
528,000₫ 600,000₫

Phễu Thoát Sàn - ST1030B

528,000₫ 600,000₫

-9%
 Phễu Thoát Sàn - ST1060B Phễu Thoát Sàn - ST1060B
770,000₫ 842,000₫

Phễu Thoát Sàn - ST1060B

770,000₫ 842,000₫

-25%
 Phễu Thoát Sàn - ST1212 Phễu Thoát Sàn - ST1212
220,000₫ 292,000₫

Phễu Thoát Sàn - ST1212

220,000₫ 292,000₫

-21%
 Phễu thoát sàn - ST1212E Phễu thoát sàn - ST1212E
286,000₫ 360,000₫

Phễu thoát sàn - ST1212E

286,000₫ 360,000₫

-11%
 Phễu thoát sàn - ST1212EL Phễu thoát sàn - ST1212EL
286,000₫ 320,000₫

Phễu thoát sàn - ST1212EL

286,000₫ 320,000₫

 Phễu Thoát Sàn - ST1414