Xả Tiểu Cảm Ứng - A656

SKU:A656
-13% 2,430,000₫ 2,780,000₫

Mô tả

 • Xả Tiểu Cảm Ứng - A656 
 • Kích thước: 76 x 101 x 194mm 
 • Dùng điện: 220V
 

Sản phẩm liên quan

-5%
 Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H
47,984,000₫ 50,473,000₫

Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H

47,984,000₫ 50,473,000₫

-5%
 Bàn Cầu hai khối kết hợp nắp Thông Minh - CD1341 - TAF400H Bàn Cầu hai khối kết hợp nắp Thông Minh - CD1341 - TAF400H
13,068,000₫ 13,782,000₫
-5%
 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - C1353F - TAF060 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - C1353F - TAF060
14,094,000₫ 14,880,000₫
-11%
 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - CD1320 - TAF060 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - CD1320 - TAF060
5,357,000₫ 5,990,000₫
-10%
 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - CD1340 - TAF060 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - CD1340 - TAF060
5,843,000₫ 6,480,000₫
-6%
 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - CD1341 - TAF060 Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng - CD1341 - TAF060
6,599,000₫ 7,035,000₫
-6%
 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1374F - TAF060 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1374F - TAF060
8,694,000₫ 9,281,000₫
-5%
 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1375F - TAF060 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1375F - TAF060
9,450,000₫ 9,970,000₫
-6%
 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1364F - TAF060 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1364F - TAF060
11,977,000₫ 12,780,000₫
-5%
 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1394F - TAF060 Bàn cầu một khối kết hợp nắp cơ - C1394F - TAF060
9,990,000₫ 10,565,000₫
 Xả Tiểu Cảm Ứng - A656