Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn - LF5382

SKU:LF5382SB-PW
-9% 6,296,000₫ 6,899,000₫

Mô tả

 • Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn - LF5382
 • Kích thước: 500 x 800 x100 mm
 • Ghi Chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

Sản phẩm liên quan

 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5215 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5215
1,415,000₫
-15%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5221 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5221
1,598,000₫ 1,890,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - L5221

1,598,000₫ 1,890,000₫

-13%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5222 Lavabo Đặt Trên Bàn - L5222
1,393,000₫ 1,593,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - L5222

1,393,000₫ 1,593,000₫

-2%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5236 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5236
2,819,000₫ 2,890,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5236

2,819,000₫ 2,890,000₫

-13%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5240 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5240
2,311,000₫ 2,661,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5240

2,311,000₫ 2,661,000₫

-12%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5253 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5253
2,279,000₫ 2,576,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5253

2,279,000₫ 2,576,000₫

-5%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5254 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5254
2,430,000₫ 2,566,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5254

2,430,000₫ 2,566,000₫

-4%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5255 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5255
1,901,000₫ 1,989,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5255

1,901,000₫ 1,989,000₫

-2%
 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5256 Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5256
1,955,000₫ 1,987,000₫

Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5256

1,955,000₫ 1,987,000₫

 Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn - LF5382